تبلیغات
سلام دوستان عزیز با "بهونه نو" در خدمت شما هستم - شما جزو کدام دسته از ادم هایید ؟!

شما جزو کدام دسته از ادم هایید ؟!

 

نوع مطلب :جالب و خواندنی ،

نوشته شده توسط:Hossein

آدم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند

آدم های كوچك ، پشت سر دیگران سخن می گویندآدم های بزرگ ، درد دیگران را دارند

آدم های متوسط ، درد خودشان را دارند
 
آدم های كوچك ، بی دردند...آدم های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند

آدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینندآدم های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند

آدم های متوسط به دنبال كسب دانش هستند

آدم های كوچك به دنبال كسب سواد هستندآدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند كه
پاسخ دارد

آدم های كوچك می پندارند
پاسخ همه پرسش ها را

می دانندآدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم های كوچك ، مسئله ندارندآدم های بزرگ ، سكوت را بر سخن گفتن برمی گزینند

آدم های متوسط ، گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجیح

می دهند

آدم های كوچك ، با
سخن گفتن بسیار، فرصت سكوت را

از خود می گیرند
----------------------------------------------------------------------- 
از مرگ نترسید از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد!